Les cases d’acollida son fonamentals per al desenvolupament de la nostra tasca. Molts dels gossos i gats en adopció requereixen de llars temporals fins que els hi trobem la seva familia definitiva.

La casa d’acollida es compromet a tenir cura de l’animal i fer-lo objecte de bon tracte i no el podrà vendre ni cedir a terceres persones. Es compromet també a informar a l’Associació de qualsevol eventualitat que es pogués donar en relació a l’animal acollit, com pèrdues, malaties, problemes de relació amb altres animals o persones, canvis de domicili…, en definitiva qualsevol circunstància que pogués suposar un risc per a la integritat, salut o possibilitats d’adopció de l’animal.

La durada de l’acolliment es determinarà previament, podent ser fins a l’adopció o fins a una data concreta.

L’Associació es compromet a fer-se càrrec de les despeses sanitàries i veterinàries de l’animal, amb prèvia aprobació i en les centres col.laboradors. Si fós necessari l’acollidor/a haurà de portar l’animal als Centres Veterinaris que determini l’Associació per revisions periòdiques o control de tractament.

L’Associació te dret, en qualsevol moment, a visitar l’animal i si la junta directiva ho considera necessari podrà retirar-lo. La tutela de l’animal sempre serà de l’Associació.

En qualsevol cas i atès les relacions afectives que inevitablement sorgeixen entre acollidors i gossos/gats en adopció, les cases d’acollida tenen prioritat a l’hora d’adoptar l’animal acollit.

Si vols ser casa d’acollida envia’ns el següent formulari:

This contact form is deactivated because you refused to accept Google reCaptcha service which is necessary to validate any messages sent by the form.

D’acord amb la Lley 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de caràcter personal, s’informa a la persona interessada que le dades facilitades seran incloses a la base de dades de l’Associació Vilanimal, senses fer cap ús no relacionat amb la pròpia associació i sense cedir-les a tercers. Per informació, modificació de dades o baixa, us podeu dirigir a: associaciovilanimal@hotmail.com.