Requeriments per adoptar un animal:

 • Ser major d’edat.
 • Presentar el DNI.
 • Signar el contracte d’adopció.
 • Pagament de l’adopció.
 • Acceptar el seguiment de l’animal després de l’adopció.

Tots els animals s’entreguen amb contracte d’adopció que estableix el compromís de no maltractament ni venda del animal i la compensació parcial de les despeses veterinàries.

Preus adopció:

 • 200 euros en el cas d’un gos/gossa cadell (desparasitats, vacunats i amb el microxip reglamentari, s’inclou també l’esterilització en el plaç indicat)
 • 160 euros en el cas d’un gos/gossa adult (esterilitzats, desparasitats, vacunats i amb el microxip reglamentari)
 • 150 euros en el cas d’un gat/gata cadell (desparasitats i vacunats, amb el microxip reglamentari i esterilitzats en el plaç indicat)
 • 100 euros en el cas d’un gat/gata adult (desparasitats i vacunats, amb el microxip reglamentari i esterilitzats)

Pasos per adoptar un animal :

 1. Primer contacte on s’expliquen les característiques del animal i opcionalment es pot concertar una visita per conèixer el gos/gat
 2. S’envia un questinari de pre-adopció al possible adoptant que cal que retorni complimentat a l’Associació per a continuar amb l’adopció.
 3. Signatura del contracte d’adopció i entrega del gos/gat.

Disfrutaràs a més de descomptes i beneficis a empreses i establiments col.laboradors!